سعید

My feedback

 1. 13,538 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  On the roadmap  ·  551 comments  ·  Waze Suggestion Box  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  سعید commented  · 

  Speed bumps warnings

  سعید supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  سعید commented  · 

  Speed bumps warnings.
  Thank you very much.
  لطفا گزینه سرعتگیر رو زود تر اضافه .کنید

  An error occurred while saving the comment
  سعید commented  · 

  باسلام و آرزوی موفقیت لطفا در قسمت ویرایش این امکان رو اضافه کنید که با
  گوشی موبایل هم بشه ویرایش کرد و درخواست دیگه هم دارم اگر امکان داری در قسمت اشتراک گذاری این امکان هم قرار دهید که بشه از طریق تلگرام اشتراک گذاری کرد چون با واتساپ که آدرس میفرستن رو لینک که میزنیم مستقیم وارد ویز میشه ولی ازطریق
  تلگرام وارد نقشه گوگل پلی میشه و کار سخت میشه
  با سپاس فراوان

Feedback and Knowledge Base