Artūrs

My feedback

 1. 5,713 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  40 comments  ·  Waze Suggestion Box » Waze client - general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Artūrs commented  · 

  Es domāju, ka pa dienu šādu opciju nevajadzētu, bet piemēram pēc 22,ja šoferis brauc neapstājoties, tad gan pēc 2h vajadzētu pajautāt kā jūties un piedāvāt tuvāko DUS vai kādu parking, kur atpūsties. Pa dienu šādu brīdinājumu varetu radīt pēc 4-6h braucot neapstājoties.

Feedback and Knowledge Base