צבי קלאר

My feedback

 1. 1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Waze Suggestion Box » Navigation  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  צבי קלאר shared this idea  · 
 2. 3,748 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  485 comments  ·  Waze Suggestion Box  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  צבי קלאר supported this idea  · 
 3. 2,627 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  678 comments  ·  Waze Suggestion Box  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  An error occurred while saving the comment
  צבי קלאר commented  · 

  רעיון מאוד מאוד חשוב, ממש ממש מתבקש אשמח מאוד אם יישמו את זה

  צבי קלאר supported this idea  · 
 4. 16 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Waze Suggestion Box  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  צבי קלאר supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base