שרון

My feedback

 1. 5,503 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  301 comments  ·  Waze Suggestion Box  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  שרון commented  · 

  אני מעונין שיהייה אפשרות לדעת מי פתוח בשבת. לא רק תתחנות דלק אלה כול העסקים

  שרון supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  שרון commented  · 

  כן רוצים אפשרות כזאת

  An error occurred while saving the comment
  שרון commented  · 

  אני רוצה

Feedback and Knowledge Base