מנחם מאיר וייס

My feedback

 1. 214 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  103 comments  ·  Waze Suggestion Box » Navigation  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  מנחם מאיר וייס supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  מנחם מאיר וייס commented  · 

  שיהיה בניווט הקולי עוד קול של גבר נורמלי רגיל חוץ מהמפקד, כמו שהיה פעם

Feedback and Knowledge Base