Dāvis Jānis Priediens

My feedback

 1. 5,595 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  38 comments  ·  Waze Suggestion Box » Waze client - general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Dāvis Jānis Priediens commented  · 

  Braucienam no Liepājas līdz Rīgai nav nepieciešama pauze. Ja petīcija būtu par normālu laika intervālu, piemēram 4 stundas, labprāt nobalsotu. Iespējams esmu par jaunu vai stūrgalvīgi, bet uz 1250km braucienu reāli prasās apstāties 3-4 reizes, var nomocīt ar divām pieturām.

  Dāvis Jānis Priediens supported this idea  · 
 2. 22 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Waze Suggestion Box » Waze client - general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Dāvis Jānis Priediens supported this idea  · 
 3. 913 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  28 comments  ·  Waze Suggestion Box » Waze client - general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Dāvis Jānis Priediens supported this idea  · 
 4. 1,076 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  41 comments  ·  Waze Suggestion Box  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Dāvis Jānis Priediens supported this idea  · 
 5. 1,088 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  25 comments  ·  Waze Suggestion Box » Navigation  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Dāvis Jānis Priediens supported this idea  · 
 6. 1,386 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  20 comments  ·  Waze Suggestion Box  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Dāvis Jānis Priediens supported this idea  · 
 7. 1,067 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  7 comments  ·  Waze Suggestion Box » Navigation  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Dāvis Jānis Priediens supported this idea  · 
 8. 1,069 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  25 comments  ·  Waze Suggestion Box  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Dāvis Jānis Priediens supported this idea  · 
 9. 1,224 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  9 comments  ·  Waze Suggestion Box  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Dāvis Jānis Priediens supported this idea  · 
 10. 1,247 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  50 comments  ·  Waze Suggestion Box  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Dāvis Jānis Priediens supported this idea  · 
 11. 1,467 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  51 comments  ·  Waze Suggestion Box » Navigation  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  started  ·  Unholy responded

  Countries in which we have already enabled the feature on the client are:
  Australia
  Belgium
  Canada
  Czech Republic
  Hungary
  Israel
  Latvia
  Portugal
  Slovakia
  Sweden
  The Netherlands
  The United Kingdom

  Dāvis Jānis Priediens supported this idea  · 
 12. 1,610 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  57 comments  ·  Waze Suggestion Box » Navigation  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Dāvis Jānis Priediens supported this idea  · 
 13. 1,832 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  22 comments  ·  Waze Suggestion Box » Navigation  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Dāvis Jānis Priediens supported this idea  · 
 14. 1,607 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  30 comments  ·  Waze Suggestion Box » Waze client - general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Dāvis Jānis Priediens supported this idea  · 
 15. 2,034 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  100 comments  ·  Waze Suggestion Box » Navigation  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Dāvis Jānis Priediens supported this idea  · 
 16. 2,505 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  159 comments  ·  Waze Suggestion Box  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Dāvis Jānis Priediens supported this idea  · 
 17. 2,701 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  42 comments  ·  Waze Suggestion Box » Waze client - general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Dāvis Jānis Priediens supported this idea  · 
 18. 2,880 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  54 comments  ·  Waze Suggestion Box » Navigation  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Dāvis Jānis Priediens supported this idea  · 
 19. 3,027 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  90 comments  ·  Waze Suggestion Box » Waze client - general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Dāvis Jānis Priediens supported this idea  · 
 20. 3,475 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  162 comments  ·  Waze Suggestion Box » iPhone  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Dāvis Jānis Priediens supported this idea  · 
← Previous 1

Feedback and Knowledge Base